Et økende problem


Med den siste tidens snømengder er snø-ballkasting blitt en yndet aktivitet, og plage.

Den stadig økende snøballkastingen er et stort problem, mener Fru Surke i Elvestad sentrum. Pøbler kaster snøballer på både vinduer og hverandre uten omtanke eller hensyn, fort-setter hun. I går anmeldte hun to unge syndere for nettopp snøballkasting. Den planlagte pågripelsen førte imidlertid til noe helt annet, som du kan lese i “Operasjon Påskelilje«.